Skip to main content

Open Education


oec

About This Course

Энэ өгүүллээс нээлттэй боловсролын хөгжлийн үе шат, тухайлбал, нээлттэй их сургууль, е сургалт, нээлттэй боловсролын хөдөлгөөний талаар олж мэдэхийн сацуу нээлттэй боловсролыг хөгжүүлж байгаа чиглэлүүд тухайлбал, сургалтын нээлттэй нөөц материал, нийтийг хамарсан нээлттэй онлайн хичээл, нээлттэй сурах бичиг зэргийн талаар тодорхой мэдлэгийг олж авна..

Course Staff

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer, or Safari.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.

Enroll